Qadınlar üçün özünümüdafiə təlimləri

Tayfun -Professional Self Defense Systems təlim proqramını hər bir fərdin tələblərini nəzərə alaraq tərtib edilir.
Tayfun - Professional Self Defense Sytems tərəfindən tədris olunan əlbəyaxa döyüş və özünümüdafiə texnikası təbii reflekslərə əsaslanma prinsipləri ilə tərtib olunduğundan hətta xüsusi hazırlığı olmayan şəxslər tərəfindən də tez mənimsənilir.
Baxmayaraq ki özünümüdafiədə güc, qüvvət və bədən ölçüləri vacib amillərdir siz bu təlimlərdə gücündən və fiziki ölçülərindən asılı olmayaraq şiddətə və zorakılığa cəhd edənlərə qarşı effektiv davranış qaydaları və əks həmlə taktikası ilə tanış olacaqsınız.
Tayfun -Professional Self Defense Systems təlimlərində siz özünümüdafiə və əlbəyaxa döyüş fəndlərini mənimsəməklə yanaşı ümumi fiziki sağlamlığınızı da inkişaf etdirmiş olacaqsıniz.

Təlimlərdə siz aşağıdakı vərdiş və biliklərə yiyələnəcəksiniz.

- Güctətbiqetmə
- Əl,ayaq,dirsək,diz zərbələri
- Münaqişədən yayınma və əks həmlə vərdişləri
- Ümumi xarakterli hücumlardan müdafiə
- Silahsız özünümüdafiə
- Müdafiə taktikalari
- Psixoloji HazırlıqTayfun -Professional Self Defense Systems təlimlərinə qoşularaq siz lazım gəldikdə özünüzü və sevdiklərinizi müdafiə etmək vərdişlərinə yiyələnəcəksiniz.
Peşəkar təlimatçılardan ibarət komandanın köməyi ilə siz

- Emosinal qətiyyət
- Stress altinda effektiv qərarlar qəbul etmək
- Təbii instiktlərə inam
- Analiq instiktlərindən qaynaqlanaraq övladlarınızı müdafiə etmək
- Təcavüzkara asan ov olmamaq
- Cəsarətli və özünə inamlı olmaq kimi psixoloji cəhətlərinizi də inkişaf etdirəcəksiz

Əlaqə

İşarətləmələr

Paylaşmalar toplusu

^