Əlbəyaxa döyüş təlimləri

Mülki şəxslər üçün təlimlər

Tayfun - Professional Self Defense Sytems tərəfindən tədris olunan əlbəyaxa döyuş və özünü müdafiə texnikası təbii reflekslərə əsaslanma prinsipləri ilə tərtib olunduğundan hətta xüsusi hazırlığı olmayan şəxslər tərəfindən də tez mənimsənilir.
Təlimlərdə döyüş hazırlığı ilə yanaşı psixoloji hazırlığa da xüsusi əhəmiyyət verilir.Siz real təhlükə zamanı vəziyyətdən döyuşsüz çıxmaq vərdişlərinə yiyələnəcəksiniz.
Təlimlərdə gücündən və fiziki ölçülərindən asılı olmayaraq şiddətə və zorakılıga cəhd edənlərə qarşı effektiv davranış qaydaları və əks həmlə taktikası ilə tanış olacaqsınız.
Mülki şəxslər üçün təklif olunan standart təlimlər paketi aşagıdakı bölmələrdən ibarətdir.Təlim proqramına sizin tələbləri ödəmək üçün fərdi şəkildə hazırlanmiş əlavələr də oluna bilər.
- Ümumi fiziki hazırlıq
- Əlbəyaxa döyüş təlimləri
- Soyuq silah və küt alətlərlə hücumdan özünümüdafiə
- Odlu silahla silahlanmiş şəxsdən özünumüdafiə
- Psixoloji hazırlıq
Yeniyetmələr və gənclər üçün təlimlər

Yenicə müstəqil həyata qədəm qoymuş yeniyetmələr və gənclər müxtəlif çətinliklərlə rastlaşırlar.
İstər mülki həyatda istərsə də hərbi qulluqda rastlaşdığınız problemlərin öhdəsindən gəlmək sizdən möhkəm iradə, soyuqqanlılıq, ekstremal vəziyyətlərdə düzgün qərar qəbul etməklə yanaşı yüksək fiziki hazırlıq da tələb edir.
Tayfun - Professional Self Defense Sytems tərəfindən tədris olunan əlbəyaxa döyüş və özünümüdafiə texnikası təbii reflekslərə əsaslanma prinsipləri ilə tərtib olunduğundan hətta xüsusi hazırlığı olmayan şəxslər tərəfindən də tez mənimsənilir.
Təlimlərdə döyüş hazırlığı ilə yanaşı psixoloji hazırlığa da xüsusi əhəmiyyət verilir. Siz real təhlükədən konfliktsiz yayınma vərdişlərinə yiyələnəcəksiniz.
Təlimlərdə gücündən və fiziki ölçülərindən asılı olmayaraq şiddətə və zorrakılığa cəhd edənlərə qarşı effektiv davranış qaydaları və əks həmlə taktikası ilə tanış olacaqsınız.
Yeniyetmələr və gənclər üçün təklif olunan standart təlimlər paketi aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir.Təlim proqramına sizin tələbləri ödəmək üçün fərdi şəkildə hazırlanmiş əlavələr də oluna bilər.
• Ümumi fiziki hazırlıq
• Əlbəyaxa döyüş təlimləri
• Soyuq silah və küt alətlərlə hücumdan özünümüdafiə
• Odlu silahla silahlanmiş şəxsdən özünümüdafiə
• Psixoloji hazırlıqHərbi xidmətə və ya hərbi təmayüllü məktəblərə hazırlaşan gənclər üçun fiziki hazırlıqlarını inkişaf etdirmək üçün sürətli təlim kursları da təklif olunur.
Tayfun -Professional Self Defense Systems təlimlərinə qoşularaq siz lazim gəldikdə özünüzü və sevdiklərinizi müdafiə etmək vərdişlərinə yiyələnəcəksiniz.
Peşəkar təlimatçılardan ibarət komandanın köməyi ilə siz

• Emosinal qətiyyət
• Stress altinda effektiv qərarlar qəbul etmək
• Təbii instiktlərə inam
• Özünüzü və yaxınlarınızı müdafiə etmək
• Təcavüzkara asan ov olmamaq
• Cəsarətli və özünə inamlı olmaq kimi cəhətlərinizi də inkişaf etdirəcəksiz
Əlaqə

İşarətləmələr

Paylaşmalar toplusu

^